23.6.13

mahalle meclislerinden ulusal siyasete


gezi hareketi, mahalle platformlarında yeni bir kimliğe bürünüyor. kuşkusuz ilk aşamalarda acemilikler, verimsizlikler olacak, ama zaman içinde tutarlı ve kararlı bir kitlesel duruş inşa etme olasılığı da benim gördüğüm kadarıyla güçlü olarak mevcut. var olan siyasal yapılar, gezi hareketi'ni ısrarla kendi saflarına katmak istiyor - "siz yokken biz o meydanları canımızla savunuyorduk" diyenleri b...ile duyduk. doğrudur, ama bu, gezi hareketi'nin asimile edilmeyi kabul etmesi için geçerli bir gerekçe olamaz. gezi hareketi'nin dile getirdiği pek çok şey, başka siyasal aktörler tarafından daha önce dile getirildi; zaten siyasal talepler, tarihsel süreçte farklı aktörlere devredile devredile dile getirilir. devredilmesinin nedeni de, daha önceki aktörlerin, bu taleplerin elde edilmesinde başarısız olmuş olmalarıdır. dolayısıyla yeni bir aktörün (aktör kitlesinin), başarısızlığı tescilli eski bir aktöre katılması aptallık olur, o kadar. bunu da gezi hareketi'nden beklemeyiz!

gezi hareketi, homojen bir kitle değil elbette; dolayısıyla hareketin zaman perspektifi daha ileriye taşındıkça, siyasal proje zemini de genişletildikçe, koalisyonun çatırdama riski yüksek. yani gezi hareketi, en azından başlangıçta, neyi ısırabileceğini çok iyi tartmak zorunda. bu da, hareketin oluşmasını sağlayan sorunların çözümünün, yasal/anayasal çerçevede yeniden düzenlenmesini sağlamak olmalıdır bence. örneğin: toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu'nun, anayasada tarif edilen hakka daha uygun biçimde yeniden düzenlenmesini sağlamak. kitlelerin kendi seslerini duyurabilmelerini, meclis'e sokabilmelerini sağlamak üzere seçim barajının düşürülmesini sağlamak. emniyet güçlerinin kullanımı konusunda spesifik düzenlemeler üzerinde çalışmak. medya-sermaye ilişkisini düzenleyecek, medya oligarşisini kıracak yasalar üzerinde çalışmak.

bu ve bunun gibi somut amaçlar için çalışma grupları oluşturmak, raporlar hazırlamak, bunları kitlesel tartışmaya açarak talepleri biçimlendirmek ve sonrasında bu somut talepler için mücadele etmek, başbakanı istifaya çağırmaktan kat be kat daha etkili ve verimli olur.

No comments:

Post a Comment

adınızın görünmesini istiyorsanız ama google hesabınız yoksa lütfen yorumunuzun sonuna adınızı ekleyin.