7.12.14

kimliğine ait olmayanlartürkiye'de bir kürt, "kürt" olmama, öyle yaftalanmama hakkına sahip mi? bir ermeni, "ermeni" olmama hakkına, alevi "alevi" olmama, yahudi "yahudi" olmama, rum "rum" olmama, eşcinsel "eşcinsel" olmama hakkına sahip mi? etnik, dini, cinsel, yöresel aidiyetler, bireysel kimliklerin önüne geçtiğinde, bireyin yaşama alanını daraltıyorsunuz, kendi olma hakkını elinden alıp, "grubunun üyesi" olmaya mahkum ediyorsunuz. kimlik politikaları, bir yandan bu toplu aidiyetlerin kabul görmesine ve bazı hakların verilmesine yarıyor elbette, ama bir yandan da bireylerin üstüne yapıştırdığı etiketle, alttaki biricik insanı görmeyi zorlaştırıyor, grubun bireylerinin doğal farklılıklarını yok saymaya zorluyor - hem gruptakileri, hem de gruba bakanları. herkesi kendi aidiyetine göre giydirmekten -sokakta yürüdüğünüzde, devlet de, "halk" da sizin kim olduğunuzu değil, "kim" olduğunuzu anlasın istemekten- uzun boylu bir farkı yok bunun.

No comments:

Post a Comment

adınızın görünmesini istiyorsanız ama google hesabınız yoksa lütfen yorumunuzun sonuna adınızı ekleyin.