15.6.14

diyanet watchdog2012'de diyanet işleri başkanlığı'nın bütçesinin 3.44 milyar olması öngörülmüştü, 4.27 milyar olarak gerçekleşti. 2013'teyse bütçe 4.6 milyar tl oldu.

2012 faaliyet raporuna göre: diyanet'in 122,000 personeli var. bunların 16 bini kadın; bu kadınların 10 bini bir yıldan az bir süredir çalışıyor.
Teşkilatta 802 şoför, 15 araştırmacı, 13 bin bilgisayar, 4 bin yazıcı, 5 bin telefon var
Müşavir, müşavir yardımcısı, ataşe ve ataşe yardımcılarının sayısı 41, hepsi erkek.

Kurumun internet gideri 2011'den 2012'ye yaklaşık iki kat arttı ve 252,000 tl'ye ulaştı.

2012'de yaklaşık 12 milyon basılı eser ücretsiz olarak dağıtıldı.

Kurumun kendini zayıf gördüğü alanlar şöyle:
Bütçe imkânlarının kısıtlı olması, bütçenin tamamına yakınının sadece personel giderlerini karşılıyor olması
Bazı bölgelerde görev yapan personelin lojman imkânlarının olmaması
Personelin ve ailelerinin istifade edebileceği sosyal tesislerin olmaması
Yönetiminden ve denetiminden sorumlu olduğu halde dini tesislerin mülkiyetlerinin özel ve tüzel kişilere ait olması
Dinî tesislerin yapımı ve onarımında yetkili olunmaması
Her camide kadro ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisinin bulunmaması
Özlük ve malî hakların yetersizliği nedeniyle bazı hizmet alanlarında nitelikli eleman eksikliğinin olması
Din hizmeti sunacak yeterli sayıda nitelikli kadın personelin olmaması
Performans yönetim sisteminin olmaması
Personel istihdamında norm kadro uygulamasına geçilememesi
Personelin meslekî bilgi ve beceri bakımından takviye edilmeleri için hizmet içi eğitimlere yoğun emek, zaman ve malî kaynak harcanmak zorunda kalınması
Hizmet sunulan yer ve hedef kitle hakkında yeterli bilimsel bilginin olmaması
Hizmet içi eğitimin olması gereken nicelik ve nitelikte yapılamaması
Camilerin çoğunluğunun fiziki yapılarının sosyal ve kültürel içerikli din hizmeti sunmaya elverişli olmaması
Nitelikli personelin başka kurumlara geçmesi.

Bunların arasında en önemli sorun olarak bütçe yetersizliği gösteriliyor.

(karşılaştırınız: 2013 bütçesinde İçişleri 2 milyar 888 milyon, Enerji ve Tabii Kaynaklar 600 milyon, Sağlık 2 milyar 490 milyon, Dışişleri 1 milyar 614 milyon, Avrupa Birliği 213 milyon, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 2 milyar 469 milyon, Çevre ve Şehircilik 1 milyar 880 milyon, Ekonomi 1 milyar 381 milyon, Gümrük ve Ticaret 503 milyon, Kültür ve Turizm 1 milyar 851 milyon, Kalkınma Bakanlığı 1 milyar 198 milyon).

No comments:

Post a Comment

adınızın görünmesini istiyorsanız ama google hesabınız yoksa lütfen yorumunuzun sonuna adınızı ekleyin.