12.12.12

ekonomi ve demokrasi - 1


her şey ekonomi etrafında dönüyor, ama demokrasinin kurumları ve prosedürleri ekonomik alana yeterince nüfuz edemiyor. bu konuda bir dizi önerim olacak, ana başlıkları burada paylaşmayı bir borç bilirim.

ilk önerim, genel ve yerel seçimlerin "genel ihale seçimi" ve "yerel ihale seçimi" haline getirilmesi. memleket ve hizmet aşkıyla siyaset yapanların sayısının herhangi bir dönemde 3 (üç) kişiyle sınırlandırılmış olduğunu göz önünde bulundurarak, siyasi alanda verilen hizmetin ücretinin de çıplak bir maaş olamadığını, yaratılan parasal değer üzerinden bir yüzde şeklinde ifade edilmesi gerektiğini de hesaba katarak (ki pratikte zaten böyle işliyor sistem), parti ve adayların seçim dönemlerinde yalnızca siyasal programlarını açıklamakla yetinmemelerini, ihaleye teklif verir gibi, nerede ne kadar gelir yaratacaklarını ve bu gelirin ne kadarına hangi ödeme düzeniyle el koyacaklarını açıklamaları gerektiğini düşünüyorum. dolayısıyla seçmen de boş birtakım siyasal vaatler yerine, somut ihale tekliflerini karşılaştırabilir, devlet ve yerel yönetim hizmetleri almasının karşılığında kaç para vereceğini bilir, ekonomik anlamda biraz daha rasyonel bir seçim yapması olanaklı olur. böylece kayıtdışı ekonominin en büyük ayağı olan kamusal kayıtsızlık kayıt altına alınmış olur, biz de millet olarak ikiyüzlülükten kurtulmuş oluruz. bu önerim uygulamaya konduğunda sayıştay'ın bağımsızlığı da herhalde siyasi gündemin en önemli konularından biri haline gelecektir. burada bağımsız audit şirketlerinden bile yararlanılabilir.

No comments:

Post a Comment

adınızın görünmesini istiyorsanız ama google hesabınız yoksa lütfen yorumunuzun sonuna adınızı ekleyin.