5.1.15

yeni demokrasifrequafra grubu (freedom-equality-fraternity/ özgürlük-eşitlik-kardeşlik) yeni bir demokrasi tanımı öneriyor. dinleyelim:

"iki-üç büyük partinin dört-beş yılda bir seçilmek için uğraştığı, toplumdan kopuk, sözüm ona "temsili" demokrasinin sonu geldi.

artık yeni bir demokrasinin zamanı. herkesin katıldığı, hep katıldığı, yalnız itiraz etmekle kalmayıp yapıcı katkıda bulunduğu bir demokrasi.

nasıl olabilir? birlikte düşünmek gerek:

temel seçim mekanizması: mahalli, yerel ve ulusal düzeyde elektronik oylama. sürekli oylama.

yürütme: tek bir hükümet yok - kabaca her "bakanlık" için ayrı bir ekip seçiliyor, bir yıllığına. devlet bürokrasisi bakanlıklar altında toplanıyor; dışarıda kalanlar kurumların başındaki bürokratlar halkoyuyla seçiliyor.-.

devlet başkanı halkoyuyla seçiliyor, beş yılığına. görevi devleti temsil etmek ve bakanlar kurulu'na başkanlık ederek bakanlar arasında eşgüdüm sağlamak. bakanlar kurulu kararları oylamayla alınıyor; devlet başkanının ancak eşitlik durumunda bir oy hakkı var.

yürütmeye ihtiyaç var, çünkü aday ekiplerin sunacağı seçenekler arasından seçim yapılacak ve devlet bürokrasisi ona göre yönlendirilecek.

yasama: yasa koyucular ayrıca seçiliyor ve yürütmeden bağımsızlar. görev süreleri dört yıl. bağımsız aday olma destekleniyor. seçim bölgesi yok; ülke genelinde alınan toplam oya göre görev alıyorlar.

yargı: anayasa mahkemesi ve hsyk üyeleri 10 yıllığına halk oyuyla seçiliyor.

merkezi yönetimin yetki ve görevleri, yerel yönetimler lehine kısıtlanıyor.

devlet bütçesi: her yıl yerel yönetimlerin ve bakanlıkların kullanacağı bütçe halk oyuyla kararlaştırılıyor. bütçe önerisi sunmak birey ve grupların elinde. kamuoyu oluşturmak serbest. herkes bireysel olarak bakanlıkların toplam bütçedeki oranını saptıyor, bunların ortalaması alınıyor.

her yıl bakanlıkların ve yerel yönetimlerin kendi bütçeleri ibra edilmek zorunda. hesaplar ve denetim halka açık. ibra edilmeyenler düşüyor.

sistemde değişiklikler (yeni bakanlık, yeni bütçe kalemi, yeni yasa gerekliliği vs) yasamanın alanına giriyor. yasa teklifi meclis'in içinden, bakanlardan ya da belli bir sayıyı tutturmuşsa halktan gelebiliyor.

mahalli lig/ yerel lig/ ulusal lig: bireylerin bir araya gelip politika üretmesini desteklemek için devlet sanal ortam sunuyor üç düzeyde, bunların da kendi içlerinde üçer kademesi var, politika ekipleri taraftar topladıkça bir üst kademeye çıkıyor. diyelim ki ulusal ligin en alt kademesinde söz alabilmek için 50 bin destekçiye ihtiyaç var, ikinci kademe için 100 bin, en üst kademe için 200 bin. bu sayılar da yasayla, yani meclis çalışmasıyla belirleniyor.

bakanları bir yıllığına seçmek ve bütçelerini denetlemekle iş bitmiyor. yıl içinde halk, yukarıdaki klasmanlarda politika yaptığı gibi, meclis'ten yasa da talep edebiliyor belli bir destekçi sayısına ulaştığında. yasa tasarısını hazırlayacak komisyon üyeleri yine halk oyuyla seçiliyor meclis içinden. belirlenmiş bir süre içinde tasarı hazırlanıp meclis'e sunuluyor, tartışılıyor, oylanıyor."

(özgün metin: https://frequafra.wordpress.com/2015/01/05/new-democracy/)


No comments:

Post a Comment

adınızın görünmesini istiyorsanız ama google hesabınız yoksa lütfen yorumunuzun sonuna adınızı ekleyin.