19.1.12

kimin için adalet, kimin için kalkınma?

soru basit.  2002'den beri ülkeyi çoğunluk hükümeti olarak yöneten bir parti, temel siyasi duruşunu adalet ve kalkınma üzerinden biçimlemişse, on yıl içinde adalet adına ne yaptığını ve bundan kimlerin yararlandığını, kalkınma adına ne yaptığını ve bundan kimlerin yararlandığını sormak gerekir. yanıt da bu soru kadar basit olabilmelidir. devletin tüm kurumlarında iktidarını konsolide etmiş bir hükümetin, bunu kurumsal özerklikleri alaşağı etmekte beis görmeden yapmış ve günün birinde kurulan düzenin kendisi aleyhine çalışacağını görmezden gelecek kadar hırslanmış bir hükümetin,  artık gülünecek tarafı kalmamış pis bir şaka haline gelmiş adalet ve emniyet sistemimizle ilgili göz boyama çabalarını terk etmek zorunda olduğunu haykırma günü bugün. "hayal dünyası"nda yaşamayı reddedeceğimizi, anlaşılır bir biçimde anlatma günü. "hrant dink adalet için ölmüştü" diyebileceğimiz günlere ulaşabilmek için bugün, birlikte, başka şeyler söylemeliyiz.

işin kalkınma kısmının hesabının da sorulacağını anlatmak gerekecek bir gün, o da yakındır herhalde, bugün olmasa bile. 

şairin dediği çıktı yine: ak, en hızlı kirlenen renk ödülünü bu kez de kimseye kaptırmadı. 

No comments:

Post a Comment

adınızın görünmesini istiyorsanız ama google hesabınız yoksa lütfen yorumunuzun sonuna adınızı ekleyin.